DOMOV

Dobrodošli na strani Društva Žarek

Pogledali ste na našo spletno stran, zato je prav, da vam na kratko predstavimo namen društva, kot je zapisan v Statutu:

Namen društva je delo z mladimi v stiski, preko organizacije in vodenja dnevnih centrov: Naj mladih ne vzgaja ulica. Ta program je preventivne narave. Znotraj teh centrov ponuditi mladim pomoč pri premoščanju raznih izzivov v obdobju odraščanja, ponuditi jim varen prostor podpore, da jih ne bi vzgajala ulica in lokali, da bi lažje izbirali zdrave poti v življenje.

Namen društva je prav tako organiziranje raznih preventivnih programov za starše, učence, dijake, študente v smislu preprečevanja zasvojenosti.

Drugi del dejavnosti je kurativa, izrecno delo z odvisniki od drog in alkohola ter njihovimi svojci: vodenje komune Skupnost Žarek za rehabilitacijo odvisnikov, vodenje posvetovalnic in skupin za starše odvisnikov, vodenje skupine za bivše odvisnike, svetovanje po telefonu in terensko delo.

…DA BI IMELI VEČ ŽIVLJENJA!

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

V kolikor želite del dohodnine nameniti našemu društvu, vas vljudno prosimo, da si na spletni strani Ministrstva za finance vse informacije o namenitvi dela dohodnine za donacije.
Izpolnjen obrazec lahko pošljete z navadno pošto pristojemu davčnemu uradu ali oddate vlogo preko spletne aplikacije eDavki.

Naši podatki so:
Ime oziroma naziv upravičenca: DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK
Davčna številka: 75198355
Za vas smo pripravili obrazce, katerega morete dopolniti še s svojimi podatki.

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA