Kombi vozilo za »Skupnost Žarek«

Uporabnikom Komune Žarek je posvetil žarek družbene topline in humanitarnosti, ki izvira iz Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij.  Navedena fundacija je v višini 75% vrednosti prispevala sredstva za nakup kombi vozila.  Vozilo potrebujemo za izvrševanje programa, predvsem za prevoz uporabnikov v primeru zdravstvenih potreb, pravnih ali upravnih obravnav, izobraževanja,  rekreacije, delovne terapije vključno z montažo  v komuni izdelanih izdelkov ter za dostavo prehrambenih izdelkov.

Kupili smo novejše vozilo, ki bo nadomestilo staro  z  veliko prevoženimi kilometri in  nezanesljivo. Nabavljen kombi ima vse sodobne tehnološke pridobitve, kar bo seveda zelo prispevalo k varni vožnji.

Uporabniki izražajo veliko hvaležnost in poudarjajo, da so s to donacijo dobili občutek, da družba razume njih potrebe in jim bo  to tudi v veliko spodbudo pri njihovi rehabilitaciji.