Srečanje skupine za bivše odvisnike v Begunjah

15.6.2016 smo se srečali z bivšimi odvisniki, s katerimi se redno mesečno srečujemo v okviru programa komune Skupnost Žarek. Prihajajo bivši odvisniki, ki abstinirajo in živijo pozitivno, odgovorno življenje, mnogi od njih so končali program različnih komun ali terapevtskih skupnosti. Skupina je namenjena regijski podpori tistim, ki krepijo zdrav življenjski slog, veliko pa je tudi individualnih svetovanj in podpore s strani zaposlenih v programu. Izmenjali smo medsebojne izkušnje soočanja s problemi, se spodbujali h krepitvi notranje moči in poklepetali še ob dobri pizzi. Zaželeli smo si lepe poletne čase in se dogovorili za nadaljnja srečanja.