Dosežki

 • V letu 2022 smo kot društvo prejeli  priznanje občine Bohinj – Plaketo občine Bohinj. Na občinskem prazniku 26.8.2022. 
 • V letu 2022 smo bili vključeni tudi v Regijski posvet o prostovoljstvu, ki ga je izvedla Slovenska Filantropija v občini Radovljica 18.10.2022.
 • Izvedba seminarja 21.4.2022 »Iskanje smisla kot preventiva in rehabilitacija zasvojenosti«, ovrednoten s strani Socialne zbornice z 0,5 točke. Seminar smo izvedli v prostorih medgeneracijskega centra Vezenine Bled.
 • sodelovanje kot projektni partner Ljudske univerze Jesenice v mednarodnem projektu »SOCIALNO VKLJUČEVANJE STAREJŠIH IN MLADIH« v okviru katerega je bilo na okoliških osnovnih šolah s strani zaposlenih izvedeno 34 ur preventivnih delavnic na temo zasvojenosti ter še dodatnih 26 ur v samem dnevnem centru.

 

Dosežki v okviru dnevnega centra letu 2022:

 • 414 v program vključenih otrok in mladostnikov 
 • v program vključenih 20 prostovoljcev
 • mentorstvo devetim študentkam pri opravljanju študijske prakse (Fakulteta za socialno delo, Fakulteta za uporabne družbene študije, Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana)
 • sodelovanje z drugimi inštitucijami v okviru strokovnih posvetovalnih timov
 • sodelovanje v iniciativi Primokiz–»družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«
 • vključeni smo bili v projekt Božiček za en dan, v to obdarovanje smo vključili naše otroke iz dnevnega centra in tako polepšali praznike mnogim

 

Dosežki v okviru programa Komune: Skupnost Žarek letu 2022:

 • Vključili smo 314 uporabnikov v program Komune: Skupnost  Žarek ter 116 anonimnih
 • Dosežena redna vključitev nekdanjih zasvojenih, strokovna podpora in spremljanje
 • V program je bilo vključenih 25 prostovoljcev, ki so opravili 1412 ur prostovoljnega dela
 • Povezovanje z drugimi organizacijami in društvi 
 • V letu 2022 smo ponovno sodelovali v Projektu Uresniči željo, ki ga je organiziralo društvo Uresniči željo. Posredovali smo circa 27 želja naših uporabnikov

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA