Zgodovina društva

Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek je nastalo iz želje po pomoči mladim, ki se zadržujejo na ulici ter v želji po pomoči zasvojenim od drog, alkohola ter njihovim staršem, svojcem. Ustanovljeno je bilo 15.1.2004 na Jesenicah. Porodilo se je iz uličnega dela z otroki in mladimi na Jesenicah,  iz predhodnega dela z mladimi ter z zasvojenimi.  Najprej smo začeli s programom dnevnega centra: Naj mladih ne vzgaja ulica, prostore nam je našla občina Jesenice. To je popoldanski program za otroke in mlade v obdobju odraščanja, kot podpora za zdrav način odraščanja ter opolnomočenje za pozitivne življenjske izbire.  Že od začetka smo vodili skupino za svojce zasvojenih ter za bivše zasvojene, ki so abstinirali ali končali kakšen program zdravljenja. 

V letu 2006 pa smo začeli tudi s programom zdravljenja zasvojenosti v skupnosti Žarek. Najprej v Nomnju, kjer smo imeli v najemu hišo brez najemnine, nato so nam občine Zgornje Gorenjske kupile hišo v Bitnjah, v Bohinjski Bistrici, za namen izvajanja programa komune Skupnost Žarek. Ves čas naše programe podpira 7 občin Zgornje  Gorenjske, Ministrstvo za delo, družino , socialne zadeve in enake možnosti, po letu 2012 pa tudi Fundacija za invalidske in humanitarne organizacije ter donatorji.

V letu 2005 smo pridobili status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, v letu 2012 pa tudi status humanitarne organizacije.

Oba programa, tako dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica, kot program komune: Skupnost Žarek, sta verificirana s strani Socialne zbornice Slovenije in vključena v mrežo javnih socialnovarstvenih programov ter v večletno sofinanciranje s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kar nam omogoča kontinuirano in strokovno delo z otroki, mladimi ter zasvojenimi in njihovimi svojci.

Oba programa sta podrobneje predstavljena v naslednjih zavihkih.

Celotna » Žarkova ekipa« zaposlenih deluje s srcem za dobro otrok, mladih, zasvojenih ter bivših zasvojenih. Vsak dan se trudimo delati po najboljših močeh, da bi odgovorili na potrebe tistih, ki so nam zaupani in se obrnejo k nam po pomoč.

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA