ZAPOSLIMO STROKOVNEGA DELAVCA/DELAVKO ZA DELO Z ZASVOJENIMI

Delovno mesto:  strokovni delavec za delo z zasvojenimi osebami in njihovimi svojci v programu komune: Skupnost Žarek

Zahtevana izobrazba:  VI ali VII. stopnja, s strokovnim izpitom na področju socialnega varstva

Časovno obdobje: zaposlitev se sklepa za čas od 1. 1. 2020 – 31.3. 2020 – z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Urnik: gibljiv urnik dela, enkrat mesečno tudi vikend (samo za nekaj ur); delo na različnih lokacijah – v Bohinju, sprejemni center Jesenice, Bled, Radovljica.

Delovne naloge: strokovno delo z uporabniki skupnosti, svetovanja, zagovorništvo, beleženje dela, vodenje delavnice socialnih veščin….. V okviru sprejemnega centra pa individualno in skupinsko delo z zasvojenimi ter njihovimi svojci na treh različnih lokacijah.

Pogoji oz. zahtevana dodatna znanja:

  • izkušnje pri delu z zasvojenimi,
  • sposobnost postavljanja mej,
  • fleksibilnost,
  • sposobnost timskega dela,
  • računalniška pismenost.

 

Rok za prijavo: 8 dni

Prijave (življenjepis in CV) sprejemamo v elektronski obliki na: info@drustvo-zarek.si

Kontaktna oseba: Ivanka Berčan, telefon 040/790 345

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA