Dosežki

Dosežki v letu 2022:

  • sodelovanje kot projektni partner Ljudske univerze Jesenice v mednarodnem projektu »SOCIALNO VKLJUČEVANJE STAREJŠIH IN MLADIH« v okviru katerega je bilo na okoliških osnovnih šolah s strani zaposlenih izvedeno 34 ur preventivnih delavnic na temo zasvojenosti ter še dodatnih 26 ur v samem dnevnem centru
  • 414 v program vključenih otrok in mladostnikov 
  • v program vključenih 20 prostovoljcev
  • mentorstvo devetim študentkam pri opravljanju študijske prakse (Fakulteta za socialno delo, Fakulteta za uporabne družbene študije, Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana)
  • sodelovanje z drugimi inštitucijami v okviru strokovnih posvetovalnih timov
  • sodelovanje v  iniciativi Primokiz – »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA