Zaposleni

V programu Naj mladih ne vzgaja ulica redno delujemo:

  • Primož Bezjak, strokovni vodja programa, univ.dipl.soc.del., 
  • Almira Salkić, strokovna sodelavka, vzg. predš. otrok
  • Barbara Omerzel, dipl. psihosoc.  pomoči

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA