Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO

Poslanstvo društva je opolnomočenje otrok in mladih, da bi zmogli zdravo odraščati in se razviti v zdrave in ustvarjalne osebnosti ter se spoprijemati z življenjskimi nalogami.

Prav tako je poslanstvo omogočanje pomoči zasvojenim, podpora pri doseganju in vzdrževanju abstinence ter zdravega, odgovornega in aktivnega načina življenja.

VIZIJA

Naša vizija vključuje razvoj obstoječih programov, prilagajanje potrebam uporabnikov in družbe, fleksibilnost pri odgovoru na njihove potrebe.

VREDNOTE

Osnovne vrednote, ki jih zagovarjamo so spoštovanje človeka in življenja, delo, poštenost, iskrenost, in družina.

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA