ISKANJE SMISLA KOT PREVENTIVA IN ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI

Organizator: Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek
Trajanje: 6 ur
Datum izvedbe: 16.9.2021
Kraj: Jesenice, Kolpern

 

ISKANJE SMISLA KOT PREVENTIVA IN ZDRAVLJENJE ZASVOJENOSTI

 

Seminar bo nudil možnost spoznati osnovne elemente pri delu z zasvojenimi v programu komune: Skupnost Žarek. Iz izkušenj praktičnega dela bodo udeleženci prejeli nekaj iztočnic za vzpostavljanje stikov z zasvojenimi, za vodenje le teh preko strukture, pogovora, skupinske dinamike. Poudarek bo na spoznavanju elementov dela na sebi, poti vase, spoznavanja in sprejemanje sebe ter spremembe mišljenjskih in vedenjskih vzorcev.

Seminar bo udeležene popeljal po iskanju smisla kot zdravljenju zasvojenosti. Zasvojenost je lahko eden od simptomov pomanjkanja smisla življenja in prepoznavanja nalog in poslanstva, ki so zaupane posamezniku. Zato je del procesa celostnega zdravljenja zasvojenosti tudi odpiranje temeljnih bivanjskih vprašanj, s katerimi se srečuje posameznik na svoji poti.

Udeleženci se bodo poglobili tudi v preventivo zasvojenosti, ki bo temeljila na spoznavanju procesov čuječnosti, sprejemanja in vedenjske aktivacije, ki spodbuja psihološko fleksibilnost. Skozi Terapijo sprejemanja in predanosti posameznik spreminja svoj odnos do neprijetnih ali bolečih notranjih izkušenj. Trud in energija, ki jo posameznik usmerja v obvladovanje simptomov, se preusmeri k predani akciji, skozi katero oseba uresničuje njej pomembna življenjska področja.

 

Predavatelji:

Ivanka Berčan, Mag.soc. dela, predsednica društva Žarek

Martin Lisec, Mag. teologije, psihoterapevt logoterapevt

Veronika Šuštar, profesorica filozofije in sociologije
Kotizacija 30€, plačilo po izvedenem seminarju.

Seminar je verificiran in točkovan z 0,5 točke. Vsak udeleženec prejme potrdilo.

Prijave na info@drustvo-zarek.si do 10.9.2021

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA