Kontakt

Kontakt dnevnega centra

Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica
C. maršala Tita 78, 4270 JESENICE

Gsm:  030/625 298
www.drustvo-zarek.si
e-mail;  dnevni.center@drustvo-zarek.si
www.facebook.com/DrustvoZarek

URNIK IN LOKACIJE DELOVANJA 

Program Dnevnega centra: Naj mladih ne vzgaja ulica na Jesenicah se nahaja v kletnih prostorih Zdravstvenega doma Jesenice (zadnji vhod) in je odprt pet dni na teden oziroma vsak delovni dan, od ponedeljka do petka med 13h in 19h. Čas delovanja je razdeljen v dva časovna sklopa:

  • med 13.00 in 16.00 uro je čas namenjen vzgojno učni pomoči
  • po 16.00 uri pa je program namenjen raznolikim delavnicam (ustvarjalne, kuharske, praznovanja,…), pa tudi vsebinskim delavnicam in pogovorom

V času počitnic je program odprt od 8.00 do 14.00 ure

Dislocirane enote:

  • OBČINA BLED vsak ponedeljek od 13:00 do 16:00 ure. Delujemo v prostorih Medgeneracijskega centra Vezenine Bled
  • OBČINA KRANJSKA GORA vsak torek od 13:00 do 16:00 ure.  Delujemo v knjižnici Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora
  • OBČINA GORJE vsako sredo od 13:00 do 16:00 ure. Delujemo v sejni sobi občine v Gorje.

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA