Kombi vozilo za »Skupnost Žarek«

Uporabnikom Komune Žarek je posvetil žarek družbene topline in humanitarnosti, ki izvira iz Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij.  Navedena fundacija je v višini 75% vrednosti prispevala sredstva za nakup kombi vozila.  Vozilo potrebujemo za izvrševanje programa, predvsem za prevoz uporabnikov v primeru zdravstvenih potreb, pravnih ali upravnih obravnav, izobraževanja,  rekreacije, delovne terapije vključno z montažo  v komuni izdelanih izdelkov ter za dostavo prehrambenih izdelkov.

Kupili smo novejše vozilo, ki bo nadomestilo staro  z  veliko prevoženimi kilometri in  nezanesljivo. Nabavljen kombi ima vse sodobne tehnološke pridobitve, kar bo seveda zelo prispevalo k varni vožnji.

Uporabniki izražajo veliko hvaležnost in poudarjajo, da so s to donacijo dobili občutek, da družba razume njih potrebe in jim bo  to tudi v veliko spodbudo pri njihovi rehabilitaciji.

AKTUALNO

SPONZORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA- SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE

HIT LARIX

Antus

PETROL

Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij RS

OBČINA JESENICE

OBČINA BLED

OBČINA GORJE

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA BOHINJ

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINA ŽIROVNICA